EUR-Lex Access to European Union law

Definirea opțiunii unui emitent

Conținutul

  definirea opțiunii unui emitent randamentul opțiunii acoperite

  Compensarea — înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanţă sau o obligaţie netă unică, astfel încât această unică creanţă netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligaţie netă să definirea opțiunii unui emitent datorată; Compensaţie — valoarea investiţiei compensate care se plăteşte de către Fond investitorului, conform art.

  Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocării AGA; Data ex — dividend: data de tranzacționare pe o piață reglementată, dată de la care cumpărătorii unei acțiuni nu mai beneficiază de drepturile asociate acesteia și asupra cărora nu se mai răsfrâng efectele hotărârilor AGA.

  Depozitar central— entitate specifică pieței de capital, persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, autorizată şi supravegheată de A. Dividend-venituri obţinute din acțiuni, care reprezintă cota parte din profiturile care nu definirea opțiunii unui emitent reinvestite, la care deţinătorul de acţiuni este îndreptăţit.

  definirea opțiunii unui emitent veniturile din rețea

  Sunt exceptate din categoria firmelor de investiţii: a instituţiile de credit; b traderii; c S. Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, informaţia privilegiată înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare derivate se aşteaptă să o primească, în conformitate cu practicile de piaţă acceptate.

  Instrumente financiare derivate: instrumentele financiare definite anterior la lit.

  definirea opțiunii unui emitent cea mai reală firmă de opțiuni binare

  Instrumente financiare derivate au ovaloare care depinde de evoluția altui instrument financiar, denumit activ suport.