Câștiga o mulțime de bani indecenți, Ar trebui să cumpărați un Golf - care sunt avantajele?

Cum Facem Bani Din Youtube, Vlog, Blog, Facebook, Instagram (a.k.a. Canale Distributie CONTINUT)

Acum, însă, fiind în Hristos Iisus, voi, care altădată erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Hristos. Pune în noi și frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, viețuire duhovnicească să petrecem, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta.

Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule și ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

câștiga o mulțime de bani indecenți

Și iarăși a zis: Cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu? Asemenea este aluatului, pe care, luându-l, femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit totul.

câștiga o mulțime de bani indecenți

Și mergea El prin cetăți și prin sate, învățând și călătorind spre Ierusalim. Și I-a zis cineva: Doamne, puțini sunt, oare, cei ce se mântuiesc? Iar El le-a zis: Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre, și nu vor putea.

câștiga o mulțime de bani indecenți

După ce se va ridica stăpânul casei și va încuia ușa și veți începe să stați afară și să bateți la ușă, zicând: Doamne, deschide-ne! Atunci voi veți începe să ziceți: Am mâncat înaintea ta și am băut și în piețele noastre ai învățat.

Și el vă va zice: Vă spun: Nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, câștiga o mulțime de bani indecenți lucrătorii nedreptății.

câștiga o mulțime de bani indecenți

Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Avraam și pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi, aruncați afară. Și vor veni alții de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în Împărăția lui Dumnezeu.

câștiga o mulțime de bani indecenți