PFI versus PFA: Întregistrare, regim fiscal și caracteristicile fiecărei forme de organizare

Opțiune precum pfi. PERSOANA FIZICĂ INDEPENDENTĂ, CA FORMĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL

Best Precum Leakage Cure to Stop Excessive Seminal Discharge

Eduard Popescu Redactor, avocatnet. Astfel, persoanele fizice ce desfășoară profesii liberale și estimează în venituri mai mari de Astfel, dacă aleg să plătească CAS la nivelul salariului minim, contribuabilii vor achita de lei lunar, echivalentul a 5.

face bani cu nimic

Desigur, obligația plății CAS va reveni și celor care își vor începe activitatea pe parcursul anului și estimează că vor realiza venituri din profesii libere peste plafon.

În cazul acestora, declarația trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Potrivit legislației în vigoare, de la plata CAS sunt scutite persoanele care: realizează venituri din pensii, pentru opțiune precum pfi sunt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii; sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii avocaţii, notarii, personalul monahal, personalul militar.

este realist să câștigi bani în opțiuni binare

Cumulat cu contribuția la pensii, rezultă obligații fiscale lunare pentru PFI-urile cu venituri peste plafon de de lei: de lei la pensii și de lei la sănătate. Conform prevederilor legale, CASS este datorată de contribuabilii ce realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri dintre următoarele categorii: venituri nete din activități independente; venituri din asocierea cu o persoana juridică; venituri nete din cedarea folosinței bunurilor; venituri din investiții; venituri nete din activități agricole, silvicultură și piscicultură: venituri brute din alte surse.

strategie de opțiuni stabile

Astfel, dacă în anul vor fi obținute venituri cumulate mai opțiune precum pfi de În ceea ce le privește pe PFI-urile care estimează pentru venituri din activități independente sub plafonul de Odată exprimată opțiunea, ea devine obligatorie pentru întregul an fiscal. Mai mult, persoanele care vor estima anul acesta opțiune precum pfi sub plafonul legal, dar totuși le vor realiza până la 31 decembrievor avea obligația să depună declarația unică până cel tarziu 15 martietot până atunci având și obligația de a plăti contribuțiile aferente.

Notă: O opțiune precum pfi completă a termenelor de depunere și de plată pentru noul formularinclusiv cele tranzitorii, găsiți aici. Totodată, de aici aflați cum se înregistrează o PFI la Fisc, în condițiile în care, pentru autorizarea unei profesii libere, nu este nevoie și de înmatricularea la registrul comerțului.

strategii de tranzacționare a opțiunilor binare prin indicatori mt4