Modalităţi de exercitare a dreptului de opţiune matrimonială | Universul Juridic

Modalități de exercitare a opțiunilor, de exercitare a - Traducere în spaniolă - exemple în română | Reverso Context

tranzacționare cu bitcoin cum se configurează indicatori pentru opțiuni binare

Prin legislațiile statelor membre se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept. The laws of a Member State shall lay down the conditions for the exercise of this right.

cum să faci bani buni în mod legal cum să faci bani și să nu pierzi bani

Este esenţial teoria opțiunilor pe scurt susţinem acest proiect, cu toate că există probleme de ordin practic în soluţionarea conflictelor de exercitare a competenţelor în cadrul procedurilor penale. It is essential to support this draft, even though there are practical problems in solving conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings.

Formele de exercitare a profesiei pot publica anunțuri în mica sau în marea publicitate. Forms of practice of the profession may publish notices in the small or big advertising.

Traducere "de exercitare a" în engleză

Corespondența formei de exercitare a profesiei poate cuprinde: Correspondence of the form of practice of the profession may include: maniera de exercitare a opțiunilor prevăzute de prezenta directivă; the manner of exercise of the options provided for in this Directive; întrucât este important să fie stabilite condițiile de exercitare modalități de exercitare a opțiunilor acestui drept; whereas it is important to lay down the conditions for the exercise of such right; Proceduri de exercitare a dreptului de preempțiune; The procedure for the exercise of any right of pre-emption; denumirea formei de exercitare a profesiei; name of practice of the profession; Punctul de plecare al autorului este stabilirea anumitor limite de exercitare a drepturilor subiective, în vederea evitării fenomenului.

The starting point of the author is to establish certain limits for the exercise modalități de exercitare a opțiunilor subjective rights in order to avoid the phenomenon.

opțiuni fără pierderi cum să faci bani astăzi și să faci o carieră

Procedura de exercitare a unor activitati cu caracter ocazional de catre zilieri. The procedure for the exercise of certain occasional activities by occasional laborers.

Traducere "de exercitare a" în spaniolă

Condiţiile de exercitare a acestei puteri asupra societăţilor din CE sunt menţionate literă cu literă la punctul 15 din apendicele 2F la lege. The conditions for the exercise of this power over EC companies are spelled out in paragraph 15 of Schedule 2F to the Act. Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, măsuri privind modalitățile de exercitare a funcțiilor prevăzute la alineatul 4 din prezentul articol.

cont minim în opțiuni binare tranzacționând semnale non- stop

The Commission shall adopt measures concerning the modalities for the exercise of the functions provided for in paragraph 4 of this Article through implementing acts. În acelaşi timp, rolul Eurojust este neclar şi există şi nu se reuşeşte să se exploateze potenţialul acestei instituţii pentru soluţionarea conflictelor de exercitare a competenţelor. At the same time, the role of Eurojust is unclear and there is also a failure to exploit the potential of this institution for resolving conflicts of exercise of jurisdiction.

cum să vizualizați valoarea investiției în criptomonedă știri de tranzacționare săptămânale

Condiții de exercitare a dreptului de a dispune asupra mărfurilor Conditions for the exercise of the right of disposal Solicitările de exercitare a acestor drepturi se adresează în scris operatorului competent.

Requests to exercise these rights shall be addressed in writing to the relevant controller. The Hague Programme addresses the case of conflicts of jurisdiction in criminal matters.

Cum să identifici dușmanul - Fundamentele eliberării - Școala de slujire cu Derek Prince

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Modalităţi de exercitare a dreptului de opţiune matrimonială | Universul Juridic

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

cum să faci bani 1000r pe zi învățând să comerț de la zero

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.